Πώς γελούν τα μωρά;

19:01:38,11/08/2018 Τα  ανθρώπινα μωρά γελούν, όπως εκπνέουν ή εισπνέουν  τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα! Αυτή την έκπληξη επιφύλαξε στους επιστήμονες μια νέα έρευνα, που προσέφερε  το πως αλλάζει η παραγωγή του γέλιου κατά τη διάρκεια...