Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνεχίζεται «ψηφιακά» η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών 00:00:12,2020-03-27 «Ψηφιακά» συνεχίζεται η λειτουργία και παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφόρησης, καθώς και της  Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», όπως  αναφέρουν οι υπεύθυνοι της  συγκεκριμένης δομής του Πανεπιστημίου Κύπρου....