Η ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Η πρώτη περίοδος Ο πρώτος «πραγματικός» Αλλεργιολόγος στην Ελλάδα ήταν –ίσως-  ο Σπύρος Μπένος μαθητής του Bernard Halpern. Πέραν του ιδιωτικού του...