Οι φάλαινες «οδηγούνται» προς εξαφάνιση!

Η θέρμανση του Ατλαντικού Ωκεανού  οδηγεί τις φάλαινες προς την εξαφάνιση! Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 22:49:14,09/01/2021 Οι θερμαινόμενοι ωκεανοί οδήγησαν τις φάλαινες  του Βόρειου Ατλαντικού  Ωκεανού να φύγουν  από τον παραδοσιακό και προστατευόμενο βιότοπό τους,...