Ποιόν τελικά εξυπηρετεί η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού πτυχίου σε τρία χρόνια;

Ποιόν τελικά εξυπηρετεί η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού πτυχίου  σε τρία χρόνια; του Γεώργιου Kυριαζή, Καθηγητή Μαθηματικών του  Πανεπιστημίου  Κύπρου Θα ήθελα να καταθέσω κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την πρόθεση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας...