Ελληνική δορυφορική εφαρμογή απεικόνισης των καμένων εκτάσεων

17:39:52,12/03/2018 Nαι, έχει δημιουργηθεί  Ελληνική δορυφορική εφαρμογή απεικόνισης των καμένων εκτάσεων  και είναι στις 5  καλύτερες! Πρόκειται για την καινοτομική υπηρεσία  χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων NOFFi-OBAM ανέπτυξε το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών  (Ε.Πα.Δα.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ....