Η Χαμένη Ευκαιρία (για την αναβίωση μιας μαραμένης δάφνης)

Η Χαμένη Ευκαιρία (για την αναβίωση μιας μαραμένης δάφνης) του Σωτήρη Γλυκοφρύδη, e-mail: sotglyk@otenet.gr Το νεοελληνικό κράτος από τη στιγμή της ιδρύσεώς του απετέλεσε ένα υβρίδιο μεταξύ του αρχαιοελληνικού ιδεαλισμού, του βυζαντινού πρακτικισμού, και...