Περισσότερες εκπομπές διυλιστηρίων

Στους 16,5 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα  αναμένεται να φθάσουν  οι εκπομπές των διυλιστηρίων έως και το 2030 Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 21:58:47,08/22/2021 Στους 16,5 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα  θα μπορούσαν να φθάσουν οι εκπομπές των...