Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε τις σπάνιες ασθένειες

Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε τις σπάνιες ασθένειες  Της Ruxandra Draghia-Akli, διευθύντριας στη Διεύθυνση Υγείας της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   Η έρευνα στον τομέα της υγείας αποτελεί εγχείρημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς...