Μακροχρόνιο COVID-19 και παιδιά

Τα μακροχρόνια συμπτώματα COVID-19 στα παιδιά σπάνια επιμένουν πέραν των 12 εβδομάδων Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 21:00:40,09/21/2021 Τα μακροχρόνια συμπτώματα  της πανδημίας COVID-19  στα παιδιά και στους εφήβους  σπάνια επιμένουν πέραν των 12 εβδομάδων σε...