Οι ελληνικές διδακτορικές διατριβές στο Διαδίκτυο www.didaktorika.gr απο το ΕΚΤ

Οι ελληνικές διδακτορικές διατριβές στο Διαδίκτυο  www.didaktorika.gr απο το ΕΚΤ   Aνοικτή Πρόσβαση σε 29.000 διατριβές!   ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ   Οι διδακτορικές διατριβές των Ελλήνων επιστημόνων, ένα πολύτιμο αρχείο και...