Ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου για διαστημικά ή διασωστικά ρομπότ

13:27:25,09/14/2018 «Σαν άνθρωποι θα σκέπτονται» oι μηχανές  και πιστεύεται πως  θα μπορούν να ερευνήσουν ακραία περιβάλλοντα ή να ανταποκριθούν γρήγορα  για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Πριν να συμβεί αυτό θα πρέπει οι μηχανικοί...