Πως η πολιτιστική  δημιουργία έχει επηρεαστεί  απο τη διασπορά του κορονοϊού

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διαχέει στην κοινωνία το πλούσιο πολιτιστικό αρχείο του, ως αντιστάθμισμα στις τοπικές επιπτώσεις της κρίσης Συνέντευξη στη Δόξα Κωμοδρόμου Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου...