Καταναλωτές: έρευνα της ΕΕ σε δικτυακούς τόπους για καταναλωτικά δάνεια – αγορά που υπολειτουργεί για τους καταναλωτές

Καταναλωτές: έρευνα της ΕΕ σε δικτυακούς τόπους για καταναλωτικά δάνεια – αγορά που υπολειτουργεί για τους καταναλωτές Νέα  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2012 – Θελήσατε ποτέ να υπογράψετε σύμβαση για προσωπικό...