ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOOGLE- “GOOGLE SUMMER OF CODE”

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOOGLE- “GOOGLE SUMMER OF CODE” ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σκοπός του προγράμματος Google Summer of Code, είναι η...