Δημιουργικές πόλεις: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την βιώσιμη ανάπτυξη

Δημιουργικές πόλεις: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την βιώσιμη ανάπτυξη Οι χρηματοδοτήσεις περί της αυτοδιοίκησης για έργα και δράσεις συζητήθηκαν στο συνέδριο με θέμα:«Δημιουργικές πόλεις: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την βιώσιμη ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στις...