Σπουδές Δημοσιογραφίας εξ αποστάσεως επιπέδου NCFE LEVEL 5!

Σπουδές Δημοσιογραφίας εξ αποστάσεως επιπέδου NCFE LEVEL 5! 22:29:50,01/01/2018  Σπουδές Δημοσιογραφίας πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πιστοποίησης NCFE level 5 (ισότιμη με πανεπιστημιακούς τίτλους τύπου BA –Bsc) υλοποιούν η  διαδικτυακή πλατφόρμα http://edu.typologos.com/ και  το Σπουδαστήριο Τεχνών ...