Πώς να επιβιώσετε από ένα τοξικό αφεντικό

Ατάκτως Ειρημένα Με τη Δρ. Αναστασία Αρτεμίου Ακαδημαϊκό 20:00:55,12/09/2020 Λέγεται ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι δεν αφήνουν εταιρείες, αφήνουν αφεντικά. Ένας εργοδότης ή διευθυντής μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένας υπάλληλος βλέπει...