Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΑ  ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ    Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε ειδική συνεδρία  που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη...