Γεωστρατηγικής σημασίας είναι η γεωγραφική θέση της Κύπρου;

Γεωστρατηγικής σημασίας είναι η γεωγραφική θέση της Κύπρου; Επιφανείς ακαδημαϊκοί από το εξωτερικό μίλησαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη στρατηγική θέση της Κύπρου ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Γεωστρατηγικής σημασίας είναι η γεωγραφική θέση της...