Ετικέτα: Γενικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «Γεώργιος  Παπανικολάου»

0

Πρωτοποριακή νευροχειρουργική επέμβαση για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείo

Πρωτοποριακή  νευροχειρουργική επέμβαση για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείo 14:37:49,2018-01-24 Πρωτοποριακή επέμβαση αφαίρεσης  όγκου εγκεφάλου με τρισδιάστατη όραση μέσω τρισδιάστατης κάμερας (3D camera) και μόνιτορ διενεργήθηκε  για  πρώτη  φορά σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα...