Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας βιομηχανοποιημένου καπνού στην Ελλάδα

00:04:46,06/20/2019 Οι κανονισμοί και η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας βιομηχανοποιημένου καπνού για τη Ελλάδα ορίστηκαν με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών εντός του προηγούμενου μηνός, με στόχο να αντιμετωπιστεί και η λαθρεμπορία...