ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τρίτη εστία ευλογιάς επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά στις 25 Οκτωβρίου του 2013  σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση αποτελούμενη από 300 πρόβατα...