Εγκύκλιος M. Δράμας Παύλου για Πρωτοχρονιά

Mητροπολίτης Δράμας Παύλος Οι ισχυροί της γης πρέπει να σεβαστούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου 19:08:20, 12/31/2020 «Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός». (Ρωμ. 13, 12) Τέκνα ἐν...