Εκδόσεις Ελληνικού ιστορικού ενδιαφέροντος θα παρουσιάσουν το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Ελληνικού ιστορικού ενδιαφέροντος  θα παρουσιάσουν το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας στη 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 16:11:06,04/20/2018 Εκδόσεις  Ελληνικού ιστορικού ενδιαφέροντος ( με θέμα το Βυζάντιο  και τις ...