ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Είναι ο πολιτισμός μοχλός τοπικής ανάπτυξης;  Του Αντώνη Νέσκε, MSc Κοινωνιολόγου – Ερευνητή, «Δύσκολη δεν είναι η αλλαγή μιας κατάστασης, αλλά η αλλαγή της αντίληψης που έχεις για αυτήν» Στις ανθρωπολογικές, πολιτισμικές και κοινωνιολογικές...