Ετικέτα: βασιλεύει

Ανάσταση- Φωτογραφία από Makalu από το Pixabay 0

Κυριακή του Πάσχα

Ζητήματα Καρδιάς Με την Ιωάννα Βασιλειάδου 15:32:48,04/19/2020 Κυριακή του Πάσχα! Ο Χριστός Ζει και Βασιλεύει! «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάν. 1,1). Το...