Ο Έλληνας

Του Νίκου Μόσχοβου  17:04:15,02/17/2019 Ποτέ του,  δεν έμαθε να μιλά καλά τα Νέα Ελληνικά. Ήρθε πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα από τη Γεωργία. Ο πατέρας του, μιλούσε Ποντιακά και αρκετά καλά την Ελληνική...