Διαδικασία παραλαβής πετρελαίου

17:27:30, 10/04/2018 Για τις  βασικές και πάγιες συμβουλές  για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης συμβουλεύει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ., Έδρα Θεσσαλονίκη) τα εξής: 1.Κατά τη διάρκεια της παραλαβής δεν επιτρέπεται  άτομα, τα οποία δε...