Ετικέτα: βάση δεδομένων με επιστημονικά άρθρα

Ιστόγραμμα άρθρων για covid-19 0

O γράφος (βάση δεδομένων) βιβλιογραφικών αναφορών για την εξερεύνηση άρθρων σχετικών με τη μελέτη του COVID-19 δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ

22:47:48,04/13/2020 Ο  γράφος βιβλιογραφικών αναφορών, που αποτελελεί  μία βάση δεδομένων με επιστημονικά άρθρα απ’ όλον τον κόσμο σχετικά με τη μελέτη του κορονοϊού  COVID-19  δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία των ερευνητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης...