Περί Ηλεκτρικής Ενέργειας – «Η δαμόκλειος σπάθη μιας μονοδιάστατης λογιστικής προσέγγισης»

Περί Ηλεκτρικής Ενέργειας – «Η δαμόκλειος σπάθη μιας μονοδιάστατης λογιστικής προσέγγισης» του Χαράλαμπου Α. Χαραλάμπους, επίκουρου  καθηγητή  Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος του  Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Πανεπιστήμιου  Κύπρου. Δυστυχώς η δυσμενής οικονομική...