2.000 υφασμάτινες μάσκες στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Α.Π.Θ. με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών

12:57:57,03/28/2020 Δύο χιλιάδες υφασμάτινες μάσκες θα διανεμηθούν στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) μετά από μέριμνα των πρυτανικών αρχών οι οποίες έχουν πάντα ως γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μελών...