Η διαχείριση αστικών απορριμμάτων Δ. Δράμας

Στη Δράμα πραγματοποιήθηκε η τελική απολογιστική ημερίδα του έργου  για την ορθολογική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων Η ορθολογική ορθολογική διαχείριση  των αστικών απορριμμάτων  στο δήμο Δράμας «βρέθηκε στο επίκεντρο» της τελικής απολογιστικής ημερίδας του...