Συμφωνία Συνεργασίας Ο.Β.Ι – Συνδέσμων Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

17:47:53,01/26/2019 Σύντομα θα αρχίσει να  λειτουργεί το νέο Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι)  με έδρα στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή. Αυτό ανακοινώθηκε  από εκπροσώπους του Ο.Β.Ι,  του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης και των...