Χάρτης Πυκνότητας Αστέρων

13:38:04,08/20/2018 «Καμπή» στη μελέτη του Γαλαξία μας, αποτελεί η αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA και τα δεύτερα δεδομένα της,   εστάλησαν τον Απρίλιο του 2018 προς τους επιστήμονες.