Ο περιορισμός της αλίευσης καρχαριών αναμένεται να διχάσει 170 χώρες

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟΝ TYPOLOGOS.COM  Ο περιορισμός της αλίευσης καρχαριών αναμένεται να διχάσει 170 χώρες  που έχουν υπογράψει την Συνθήκη για το Διεθνές Εμπόριο των υπό Εξαφάνιση Ειδών  Από την Ελληνική Υπηρεσία της «Φωνής της...