Υπολογιστική Καρδιαγγειακή Μηχανική

Του καθηγητή του τομέα Υδραυλικών Έργων του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννη Β. Σούλη Η μαθηματική προσομοίωση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα αυτοδύναμο γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται...