Συνάντηση Πρύτανη ΑΠΘ – Προξένου Γαλλίας

Αμφότεροι συζήτησαν ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα 17:45:12,10/09/2021 Η ισχυροποίηση  και η επέκταση της συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τα  γαλλικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση, που πραγματοποίησαν ο πρύτανης...