Εκπαίδευση εργαζομένων =λιγότερες απολύσεις

Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποδίδει με λιγότερες απολύσεις Επιμέλεια: Νίκος Μόσχοβος 00:48:21,01/07/2022 Οι εταιρείες που επένδυσαν περισσότερο στην εκπαίδευση των  εργαζομένων πριν από την πανδημία ήταν λιγότερο πιθανό να απολύσουν τους υπαλλήλους τους και...