Ο πολιτισμός ενός έθνους φαίνεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα ζώα

Οι σκέψεις της Μαρίας Με τη Μαρία Σκαμπαρδώνη Δημοσιογράφο- Συγγραφέα 16:22:11,04/26/2020 «Ο πολιτισμός ενός έθνους φαίνεται από τον τρόπο,που μεταχειρίζεται τα ζώα». Η παραπάνω φράση ανήκει στο Mahatma Gandhi και παρά τη σπουδαία αλήθειά...