ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 12 ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 12 ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ  Ουσιαστική η συμβολή του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην ερευνητική δραστηριότητα του καθηγητή, Αθανάσιου Γαγάτση, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου...