ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ RAMAN SPECTROSCOPY ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ RAMAN SPECTROSCOPY ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ Των Θ. Κατσαρού, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας και Θ. Γκανέτσου,φυσικού- τακτικού καθηγητή του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, Τμήμα Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Ανάλυσης Υλικών, Λαμία, ΤΚ...