Νέο ερευνητικό έργο εξασφάλισε το Τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρόγραμμα Horizon 2020

Νέο ερευνητικό έργο εξασφάλισε το Τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πρόγραμμα Horizon 2020 14:40:12, 02/14/2018 Στην ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού που θα εξυπηρετεί  τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data) στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας...