ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΠΑΝΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ!

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΠΑΝΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ  ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ!    Του Νίκου Μόσχοβου, e–mail: nikmoshov@gmail.com   Την ελληνική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων αποδεικνύει ένα σπάνιο εύρημα,...