Μικτή προσέγγιση για εκπαίδευση λόγω COVID

Eρευνητική εργασία ομάδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  Ρεπορτάζ: Νίκος Μόσχοβος  00:38:58,03/31/2021 Η μικτή προσέγγιση ως προς τις μεθόδους της εκπαίδευσης για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των φοιτητών φαίνεται πως προκύπτει από τις αλλαγές, που...