Καινοτόμο σύστημα βελτίωσης μαθητών με ειδικές ανάγκες

02:20:17,06/08/2019 Το καινοτόμο σύστημα βελτίωσης μαθητών με ειδικές ανάγκες με τίτλο «REMEDES» (Reflexes Measuring Devices) παρέδωσε  η ερευνητική ομάδα R4A (Robotics 4 All) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019  στο...