Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Tο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών καθώς και για την έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Γεωπονίας,...