Οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν, όταν πάψουν να παλεύουν!

17:09:55,09/29/2018 Οι άνθρωποι μπορούν να πεθάνουν απλώς,  επειδή έχουν εγκαταλείψει, γιατί  η ζωή τους έχει χτυπήσει και αισθάνονται ότι η ήττα είναι αναπόφευκτη!  Αυτό αποδεικνύει μια νέα έρευνα από τον Δρ. John Leach, ειδικό...