Ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Δημήτριος Τσούλης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Γεωδαιτικής Επιτροπής της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών

19:48:57,04/01/2019 Αντεπιστέλλον μέλος της Γεωδαιτικής Επιτροπής (Deutsche Geodätische Kommission -DGK) της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών εκλέχθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)  Δημήτριος Τσούλης, ο...