Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου  και εντάσσεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας . Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας...